suction lipectomy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction lipectomy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction lipectomy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction lipectomy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • suction lipectomy

    Similar:

    liposuction: lipectomy (especially for cosmetic purposes) in which excess fatty tissue is removed from under the skin by suction

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).