suction pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • suction pump

  * kỹ thuật

  bơm hút

  dẹt

  máy bơm hút

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • suction pump

  a pump for raising fluids by suction