suction nozzle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction nozzle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction nozzle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction nozzle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction nozzle

    * kỹ thuật

    vòi hút