suction mould nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction mould nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction mould giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction mould.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction mould

    * kỹ thuật

    khuôn đúc kiểu hút