suction tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction tube

    * kỹ thuật

    ống hút