suction noise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction noise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction noise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction noise.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction noise

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tiếng ồn đường hút