suction pipeline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction pipeline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction pipeline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction pipeline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction pipeline

    * kỹ thuật

    đường ống hút

    ống hút