suction lift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction lift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction lift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction lift.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • suction lift

  * kỹ thuật

  ô tô:

  chiều cao cột áp (bơm)

  xây dựng:

  chiều cao hút (của bơm)

  hóa học & vật liệu:

  sức nâng đo hút

  cơ khí & công trình:

  tầm hút lên