suction-apparatus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction-apparatus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction-apparatus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction-apparatus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction-apparatus

    * kỹ thuật

    máy hút