suction hose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction hose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction hose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction hose.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • suction hose

  * kỹ thuật

  ống hút

  ống hút mềm

  xây dựng:

  ống mềm để hút