suction-valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction-valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction-valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction-valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction-valve

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    van nạp hơi