suction pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • suction pressure

  * kinh tế

  áp suất hút

  * kỹ thuật

  áp lực hút

  áp suất hút