suction line trap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction line trap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction line trap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction line trap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • suction line trap

  * kinh tế

  bộ phận thu hồi

  tác nhân chịu lạnh lỏng trên ống dẫn vào

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  bẫy (lỏng) đường hút