suction mixing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction mixing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction mixing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction mixing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suction mixing

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự trộn bằng cách hút