suction stop valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suction stop valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suction stop valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suction stop valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • suction stop valve

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  van chặn (khóa) đường hút

  van chặn đường hút

  van khóa đường hút

  giao thông & vận tải:

  van khóa đầu hút