string vest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

string vest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm string vest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của string vest.

Từ điển Anh Việt

  • string vest

    * danh từ

    áo lưới (áo lót làm bằng vải có những mắt lưới to)