string piece nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

string piece nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm string piece giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của string piece.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • string piece

  * kỹ thuật

  dầm liên kết

  dầm nối

  xây dựng:

  chi tiết dầm cầu thang