stringed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stringed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stringed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stringed.

Từ điển Anh Việt

 • stringed

  /'striɳd/

  * tính từ

  có dây (đàn)

  the stringed instruments: đàn dây

  buộc bằng dây