stringy knot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stringy knot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stringy knot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stringy knot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stringy knot

    * kỹ thuật

    mắt đường kẻ nối