stringybark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stringybark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stringybark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stringybark.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stringybark

    any of several Australian eucalypts having fibrous inner bark

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).