stringing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stringing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stringing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stringing.

Từ điển Anh Việt

 • stringing

  * danh từ

  sự chằng buộc; ghép thành chuỗi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stringing

  * kỹ thuật

  sự chằng

  xây dựng:

  sự (kéo) căng dây dẫn

  sự treo nâng

  điện lạnh:

  sự căng dây (ở đường dây)