stringendo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stringendo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stringendo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stringendo.

Từ điển Anh Việt

  • stringendo

    /'strin'dʤendou/

    * phó từ

    (âm nhạc) nhanh dần