string-halt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

string-halt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm string-halt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của string-halt.

Từ điển Anh Việt

 • string-halt

  /'spriɳhɔ:lt/ (string-halt) /'spriɳhɔ:lt/

  halt)

  /'spriɳhɔ:lt/

  * danh từ

  (thú y học) sự bị chuột rút (chân sau ngựa)