string bead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

string bead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm string bead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của string bead.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • string bead

  * kỹ thuật

  mối hàn dây

  mối hàn thẳng

  cơ khí & công trình:

  mối hàn hẹp