string up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

string up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm string up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của string up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • string up

  Similar:

  hang: kill by hanging

  The murderer was hanged on Friday

  string: add as if on a string

  string these ideas together

  string up these songs and you'll have a musical

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).