steel tape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel tape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel tape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel tape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • steel tape

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  thước cuộn băng thép

  toán & tin:

  thước cuốn kim loại

  xây dựng:

  thước uốn kim loại