steel coil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel coil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel coil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel coil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel coil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ống xoắn thép