steelyard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steelyard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steelyard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steelyard.

Từ điển Anh Việt

 • steelyard

  /'stiljɑ:d/

  * danh từ

  cái cân dọc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • steelyard

  * kỹ thuật

  cái cân nhanh

  cân đòn bẩy

  điện lạnh:

  cân ta

  đo lường & điều khiển:

  cân treo

  cơ khí & công trình:

  đòn bẩy của xupáp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • steelyard

  a portable balance consisting of a pivoted bar with arms of unequal length

  Synonyms: lever scale, beam scale