steel-blue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel-blue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel-blue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel-blue.

Từ điển Anh Việt

 • steel-blue

  /'sti:l'blu:/

  * danh từ

  màu xanh thép

  * tính từ

  màu xanh thép