steel rope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel rope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel rope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel rope.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel rope

    * kỹ thuật

    điện:

    cáp kim loại