steel-gray nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel-gray nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel-gray giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel-gray.

Từ điển Anh Việt

 • steel-gray

  * danh từ

  màu lam pha xám

  * tính từ

  lam pha xám

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • steel-gray

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  màu xám thép