steel fin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel fin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel fin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel fin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel fin

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    cánh tản nhiệt bằng thép