steel band nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel band nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel band giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel band.

Từ điển Anh Việt

  • steel band

    * danh từ

    ban nhạc vùng Antilles (thuộc Anh) dùng các nhạc cụ làm bằng thùng đựng dầu rỗng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • steel band

    a band that plays instruments made from the heads of oil drums (Caribbean Islands)