steel pole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel pole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel pole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel pole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel pole

    * kỹ thuật

    cột thép

    điện:

    cột sắt