steelwool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steelwool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steelwool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steelwool.

Từ điển Anh Việt

  • steelwool

    * danh từ

    bùi nhùi bằng sợi thép rất mảnh (để chùi xoong)