steel splice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel splice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel splice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel splice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel splice

    * kỹ thuật

    điện:

    ống thép chụp