station wagon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

station wagon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm station wagon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của station wagon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • station wagon

  * kỹ thuật

  ô tô:

  ô tô con liên hợp

  giao thông & vận tải:

  toa tàu chở hàng kiện

  xây dựng:

  xe thự dụng

  xe thực dụng

Từ điển Anh Anh - Wordnet