wagon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon.

Từ điển Anh Việt

 • wagon

  /'wægən/ (waggon) /'wægən/

  * danh từ

  xe ngựa, xe bò (chở hàng)

  (ngành đường sắt) toa trần (chở hàng)

  (ngành mỏ) xe goòng

  (thông tục) xe trẻ con

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) máy bay

  to be on the wagon

  kiêng rượu

  to hitch one's wagon to a star

  làm việc quá sức (khả năng) mình

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wagon

  * kinh tế

  toa xe lửa chở hàng

  xe goòng

  * kỹ thuật

  toa chở hàng

  toa đóng kín

  xe goòng

  xe kín

  xe thùng

  xe vận tải

  cơ khí & công trình:

  toa tàu

  giao thông & vận tải:

  toa xe hàng

  vagon

  xây dựng:

  xe vật tải

Từ điển Anh Anh - Wordnet