wagonage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagonage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagonage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagonage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wagonage

    * kinh tế

    phí chở hàng bằng xe ngựa

    việc chở hàng bằng xe ngựa