wagon vault nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon vault nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon vault giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon vault.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wagon vault

  * kỹ thuật

  vòm hình trụ

  vòm trụ

  xây dựng:

  mái cong nửa hình trụ