wagonette nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagonette nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagonette giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagonette.

Từ điển Anh Việt

  • wagonette

    /,wægə'net/ (waggonette) /,wægə'net/

    * danh từ

    xe ngựa bốn bánh (có chỗ ngồi đối diện nhau)