station agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

station agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm station agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của station agent.

Từ điển Anh Việt

 • station agent

  /'steiʃn'eiʤənt/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trưởng ga xép

  trưởng phòng nhà ga (ở một nhà ga lớn)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • station agent

  Similar:

  stationmaster: the person in charge of a railway station