station tunnel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

station tunnel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm station tunnel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của station tunnel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • station tunnel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường hầm tại ga