station area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

station area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm station area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của station area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • station area

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    công trình nhà ga

    khu vực nhà ga