station pole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

station pole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm station pole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của station pole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • station pole

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cọc trạm