station hall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

station hall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm station hall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của station hall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • station hall

    * kỹ thuật

    phòng đợi ở nhà ga

    điện:

    gian tuabin máy phát