station master nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

station master nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm station master giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của station master.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • station master

    * kinh tế

    trưởng ga (xe lửa)