station-house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

station-house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm station-house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của station-house.

Từ điển Anh Việt

  • station-house

    /'steiʃnhaus/

    * danh từ

    trạm cảnh sát; trạm công an