station roof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

station roof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm station roof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của station roof.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • station roof

    * kỹ thuật

    mái bằng

    xây dựng:

    mái lợp cố định