station-wagon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

station-wagon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm station-wagon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của station-wagon.

Từ điển Anh Việt

  • station-wagon

    /'steiʃn'wægən/

    * danh từ

    xe lửa chở khách vừa chở hàng